Wykonujemy usługi gięcia stali do grubości 8mm i długości 3000mm. Istnieje możliwość wykonywanie usług z Materiału Powierzonego. 

– Krawędziarka  sterowana numerycznie  160t.